Hakkımızda

Hakkımızda

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 2013 verilerine göre, yaklaşık 1400 öğrencisiyle Kocaeli Üniversitesi’nde en çok öğrenciye sahip bölümlerden biridir. Gündüz ve II. öğretim lisans programı yanında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, biri tezsiz II. Öğretim olmak üzere, dört ayrı yüksek lisans ve bir doktora programı bulunmaktadır.

İktisat Bölümü, Kocaeli Üniversitesi’nin merkez yerleşkesi olan Umuttepe Yerleşkesi’ndedir. Bu yerleşke, orman kenarında ve İzmit Körfezi’ne bakan bir tepe üzerinde, teknolojinin son olanakları ile donatılmış dört katlı yeni eğitim birimlerinden oluşmaktadır.

Her eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşmaktadır. Güz yarıyılı Eylül-Ocak ve Bahar yarıyılı, Şubat–Haziran aylarında yürütülmektedir.

Lisans programında, ilgi alanlarına göre uzmanlaşmaya yönelik bir ayrım söz konusu değildir. Ancak, ders planında üçüncü yarıyıldan itibaren yoğun uzmanlık dersleri yanında seçmeli dersler de yer almaktadır. Lisans programının ders dağılımına ve ders içeriklerine, web sayfamızdaki AKTS bilgi paketi bağlantısından; yüksek lisans ve doktora programı ile ilgili detaylara Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından ulaşılabilir.

Bölüm mezunları, kamu ve özel sektörün çeşitli iş alanlarında, orta ve üst düzey pozisyonlarda, uzman ve yönetici olarak çalışabilmektedirler. Bölüm mezunlarının iş imkanlarına ilişkin aşağıdaki ayrıntılar, Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN’ın Ekonomi Kulübü Bülteni, 2002, Sayı: 1’deki “İktisat Bölümü Mezunları için Potansiyel Kariyer Alanları” başlıklı yazısından alınmıştır:

İktisat, kaynaklara yön verme, günü belirleme ve geleceği yönlendirme misyonu ile, gelişmiş ülkelerde en çok itibar edilen, gelişmekte olan ülkelerde ise itibarı yükseliş trendi sergileyen kariyer alanlarından biridir. Ülkemizde 2013 itibariyle yaklaşık 170 üniversitenin hemen tamamında lisans ve çoğunda lisansüstü düzeyde iktisat eğitimi verilmekte; iktisat mezunları, kamu ve özel sektör için farklı düzeylerde katkı potansiyeli taşımaktadır.

Global-liberal eğilimlerle küçülme sürecini yaşıyor olsa da devlet, varoldukça makro bürokratik aygıt olarak iktisat mezunlarını, belki düşük yoğunlukta ama mutlaka istihdam etmeye ihtiyaç duyacaktır. Başbakanlık ve bağlı kuruluşlar, DPT, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, üst-kurullar, Sayıştay, Bakanlıklar (özellikle Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı), vb, uzmanlık, müfettişlik, denetçilik gibi kadrolarla iktisat mezunlarının en cazip/tatminkar çalışma alanlarıdır. Özel sektör ve yabancı sermayeli kuruluşlar, özellikle bankacılık, sigortacılık, borsa ilintili kurumlar, dış ticaret şirketleri vb, yine farklı rollerle iktisat mezunlarına artan biçimde istihdam sağlamaya devam edecektir.

Üniversiteler ise, maddi–parasal refaha sıkça referans yapmayan bilim gönüllüleri için yüksek tatminli kariyer yeridir. Araştırma görevliliği ile başlayıp profesörlüğe uzanan istihdam rolü yanında üniversiteler, kamu ve özel sektörün farklı bölümlerinde çalışmakta olan insanlara, yüksek lisans- doktora programı yoluyla kariyerlerinde yükselme fırsatı da sunmaktadır.

Mezuniyet sonrasına hazırlık bağlamında yurtiçi ve yurtdışı staj imkanlarından yararlanabilir.

Geleceğe ilişkin umutlarla, bir strateji ve vizyon eşliğinde global rekabet edilebilirlik hedefine odaklanarak kendisini mezuniyet sonrasına hazırlayan iktisat öğrencileri, dün olduğu gibi yarın da parlak kariyerlere erişeceklerdir. Bu bağlamda KOÜ İİBF İktisat Bölümü öğrencilerinin ihtiyaç duydukları şey motivasyondur.


Anahtar Bilgiler

• Bölümün İngilizce Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır.

• Toplam ders kredisinin % 30’u İngilizce, % 25’i seçmeli derslerden oluşmaktadır.

• Derslere en az % 70 devam zorunluluğu vardır.

• Fakülte binasında, diğer bölümlerle ortak kullanıma açık olan iki adet bilgisayar laboratuarı, okuma salonu ve yerleşkede bir merkezi kütüphane bulunmaktadır.

• Bölüm bünyesinde, yönetimini bütünüyle öğrencilerin oluşturduğu Ekonomi Kulübü bulunmaktadır. Bu kulüp, bölüm öğrencilerinin sosyal ve mesleki gelişimine yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors